روش تمدید دامنه یا تمدید دامین

روش تمدید دامنه یا تمدید دامین ایران و دامنه بین المللی را پس از کسب اطلاعات لازم انجام دهید . هر دامنه ممکن است از ویژگی برخوردار باشد که ثبت و تمدید آن دارای شرایط متفاوت باشد . دامنه های ir را میتوانید 5 ساله ثبت و تمدید کنید . دامنه های بین المللی را 10 ساله میتوان ثبت و تمدید کرد .

مهلت دامنه های بین المللی متفاوت است . اگر با مهلت زمان شارژ دامنه های بین المللی آشنائی نداشته باشید ، ممکن است دچار مشکل شوید و دامنه را از دست بدهید . بطور معمول مهلت شارژ دامنه بین المللی عمومی مانند com ، net ، org فقط 30 روز میباشد . اما زمان تمدید دامین هایی مانند co زودتر به پایان می رسد . دامنه eu را باید قبل از انقضا شارژ کنید .

مهلت تمدید دامنه های ایران 60 روز میباشد که 30 روز اول بدون جریمه و 30 روز دوم با جریمه دو برابری می باشد .